Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek, események

Felmentés iránti kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Felmentés iránti kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Tájékoztatás a 2023/24-es nevelési évi felmentéssel kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

A kötelező óvodai nevelés alóli felmentést a 2023/24-es nevelési évre vonatkozóan 2023. április 15-ig kérhetik.

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be.

Tájékoztató:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”

 

A szükséges dokumentum letölthető az alábbi linkre kattintva:

Felmentés iránti kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Vissza