Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Borbála-telepi óvoda

Szőkéné Dudás Andrea

Szőkéné Dudás Andrea

igazgató helyettes

Nyitvatartásunk:

Óvodánk hétköznaponként 5:30-tól 16:30-ig tart nyitva.
A Borbála-telepi Óvoda


Óvodánk a város zöldövezetében épült 1980-ban, majd 2019 őszén teljesen felújították és korszerűsítették. Három csoportos, 75 férőhelyes. Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek, esztétikusan dekoráltak, az évszaknak, ünnepeknek megfelelően.
Minden csoportszobában kialakításra került természetsarok, és élősarok, ahol a gyermekekkel közösen gondoskodunk a csoport kisállatairól, vagy éppen gyűjtjük az évszaknak megfelelő természet „kincseit”. A hagyományos ünnepek mellett zöld óvodaként megemlékezünk a „zöld ünnepekről” is. 1992-óta óvodánk arculata a természet szeretetére, környezetünk védelmére nevelés. A természet közelségét, élménygazdagságát kiterjesztettük a nevelés minden területére. 2010-ben elnyertük a „ZÖLD ÓVODA”, majd 2020-ban az "ÖRÖK ZÖLD ÓVODA" címet.
Zöld óvodaként kiemelten fontos számunkra a természetvédelem, és az állatvédelem. Óvodánk 2013-ban a "MADÁRBARÁT ÓVODA" címet kapott, 2014-ben a Pro Vértes Pályázat “Madárdalos Óvoda Programhoz”csatlakozott. Évente több alkalommal is szervezünk előadásokat a gyermekeknek a felelős állattartás támogatása érdekében. Ezen kívül két alkalommal nyílik lehetőség madár gyűrűzésre, madárodúk ellenőrzésére, madárháló kihelyezésére, madarak megfigyelésére az óvoda udvarán szakember segítségével. Ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzéssel, megfigyeléssel, ismereteik rendszerezésével, tudásuk elmélyítését segítjük elő.
Az óvoda parkkal, sportudvarral, tornaszobával rendelkezik, ahol a gyermekek mozgásigényét maximálisan ki tudjuk elégíteni. Logopédiai fejlesztő szoba is a rendelkezésünkre áll.
Só-szobánkban biztosítjuk az egészséges életmód kialakítását, a betegségek megelőzését. Remek lehetőséget nyújt a gyermekek mikrocsoportos foglalkozásának megtartására.
Az udvaron sziklakert nyújt lehetőséget a kerti munka megismerésére, növények gondozására, mely az esztétikai nevelés egyik kiegészítő tevékenysége.
Nyugodt, családias légkörben, a gyermekek egyéni képességeinek megismerésére, differenciált fejlesztésére törekszünk, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Vegyes csoportokat szervezünk. Rugalmas napirendet dolgoztunk ki, melyben több időt biztosítunk a szabad játékra, a szabadlevegőn való tartózkodásra, kirándulásra. A nevelésben partnereink a szülők ötleteikkel, javaslataikkal és aktív részvételeikkel.
Programunk megvalósításakor a gyermek és a természet kapcsolatát helyezzük a tevékenység középpontjába. A környezeti nevelés számunkra maga az óvodai élet, egy komplex folyamat, melyben a gyermekek tapasztalatai ismeretté, egész életre szóló tudássá válhatnak, kialakítva a környezettudatos magatartásformát. Minden csoportban a hét egyik kiválasztott napja a „Zöld-nap” – tapasztalatszerzés és megfigyelés a természetes környezetben.
Óvodai nevelésünket alapozó jellegűnek tekintjük, mely meghatározó szerepet tölt be a
megfelelő színvonalú környezeti kultúra és gondolkodás kialakulásában. Játékos tevékenységekkel segítjük az énkép fejlesztését és a külvilág megismerését (utánzó játékok, érzékelő játékok). Környékünk adottságait kihasználva igyekszünk sok időt tölteni a szabadban, felfedező utakat járva, a természet elhagyott kincseit gyűjtögetve. A környezeti nevelés kiemelt feladata, a környezetvédelem szükségességének felismerése. A témák megbeszélésére a nevelés minden területén alkalom kínálkozik (séták, kirándulások, tevékenységek vagy spontán megfigyelések közben).
 Kísérletezéssel a víz, a talaj, a levegő tiszta és szennyezett állapotáról szerezhetnek tapasztalatokat a gyermekek.
Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ezeket az udvaron lévő szelektív szeméttárolóba helyezzük el. Gyakran látogatunk el, a közelünkbe lévő hulladékgyűjtő szigetekre, ahol a gyerek gyakorolhatják a helyes szemétkezelést., és hozzájárulunk Földünk megóvásához.
Minden évben kétszer szervezünk papír- és elektronikai hulladék gyűjtést, mely környezettudatos magatartás kialakítását segíti elő a gyermekek számára.
Csatlakoztunk a "Suli-zsák" programhoz 2019-ben, megúnt -és kinőtt ruhákat lehet gyűjteni a hátrányos helyzetű emberek részére. Ez a program a gyermekek szociális érzékenységének kialakításában, az újra hasznosításban, együtt érzés képességének kialakításában nyújt segítséget.
Komposztáló használata az óvodai élet mindennapjainak részévé vált. Segítségével az élet körforgásába nyerhetnek betekintést a gyermekek. Megismerik a természetes bomlás folyamatát, feltételei cselekvésbe ágyazott tevékenység során.
Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodai dolgozók gyermekszerető segítőkész munkája hozzájárul nevelési céljaink megvalósításához. Az óvoda felnőtt közössége, munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. A munkatársak folyamatos együttműködése, összehangolt munkája elősegíti a befogadó szellemiségű óvoda, a nevelés kialakulását. Az óvodapedagógusok szakmailag jól felkészültek, munkájukra, a megújulásra az innováció, a színes óvodai élet megszervezése jellemző. Az önképzésük folyamatos, továbbképzéseken rendszeresen vesznek részt. A témaválasztásnál elsőbbséget élveznek a környezettudatos neveléshez kapcsolódó területek.


 

Csoportjaink

096626461ccc942f23914cf945005a04

Tulipán

Óvónők: Kiss Zsuzsanna,
Pedagógiai asszisztens: Cser Csilla
Dajka: Liszka Andrea
mehecske e1576227310624

Méhecske

Óvónők: Kis Helga, Nyírő Veronika
Dajka: Gombos Lászlóné
f06222df1cb69f25ed06d3c2a4c00f4a

Szivárvány

Óvónők: Szőkéné Dudás Andrea, Kórósné Kis Andea,
Dajka: Kapitányné Békefi Andrea

Pedagógiai asszisztensünk:
 Zagyva Henriett