Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai szociális segítés

2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. 2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

Segítségük kérhető:
  • az Óvodához köthető problémák pl. szorongás, koncentrációs nehézségek, motiválatlanság, gyakori konfliktus a társakkal és/vagy a gyermekkel foglalkozó személyzettel, magatartási problémák
  • gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek viszonya konfliktusos
  • családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.
Hogy hogyan is tudnak segítséget nyújtani? 
  • egyéni tanácsadás, személyre szóló játékidő, segítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél, hogy a gyermek vagy segítséget igénylő támogatást kapjon a számára nehézséget okozó élethelyzet(ek) kezelésében.
  • tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán
  • segíteni tudják a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
  • részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen
  • közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre javaslat, és segítséget nyújthatunk a kapcsolat kialakításában.
A szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában!

Hatházi Tímea
Brunszvik Teréz Óvoda
Malomsori Óvoda
06-20/252-9811
tanacsadas.hathazitimi@gmail.com

Mészáros Oszkár
Meseliget Óvoda
Táncsics Mihály Óvoda
06-20/253-0156
meszke@gmail.com

Somogyi- Dombi Kinga
Borbála-telepi Óvoda
06/20-252-9866
peterkakucsi.m@gmail.com