Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Meseliget Óvoda

2840 Oroszlány, Alkotmány u. 56.

Molnárné Magócs Noémi

Molnárné Magócs Noémi

igatgató helyettes

06 34 342 589

Nyitvatartásunk:

Óvodánk hétköznaponként 5:30-tól 16:00-ig tart nyitva.
                                                                                                                            A Meseliget Óvoda

„Az ember ugyanis úgy nő, mint a fa; - gyökérzetével, kapcsolatai szerte tapogatózó rostjaival. Minél több és épebb kapcsolattal szívja a világot,
annál magasabb lombot vethet.”    
(Németh László)

Óvodánk a város kertesházas övezetében, a falu részén helyezkedik el, a forgalmas városközponttól távol, fás liget közvetlen közelében. 
Két gyermekcsoportunkban 50 gyermek óvodai ellátása biztosított, vegyes csoportokban.  Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben az egyéniségek kibontakozására, fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt a beszoktatástól az óvodáskor végéig.

Nevelési gyakorlatunk két alappillére az anyanyelvi nevelés és az esztétikai nevelés.

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszközei a mese, a vers, a bábozás és a dramatikus játékok. A magyar gyermekversek, népi mondókák, mese-,és mondavilág megismerése mellett lehetőséget nyújtunk a kortárs és klasszikus művek megismerésére is.

Az esztétikai nevelés az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotóképességének fejlesztését célozza. A rajzolás, festés, vágás-ragasztás és a gyurmázás mellett a gyermekeknek lehetőséget biztosítunk különféle technikák megtapasztalására is. Ennek fontos része a magyar népművészet, népi hagyományok és szimbólumok felfedezése mellett a modern ábrázolási módszerek felfedezése is.

Fontosnak tartjuk a művészeti élmények kiemelt biztosítását, a gyermekek szabad játékának maximális tiszteletben tartásával. Az ízlésformálás megjelenik az óvoda mindennapjaiban, a természetben, az esztétikus tárgyi és emberi környezetben egyaránt. 

Óvodánkban mindezen feladatok megvalósításához a játékon és az élményalapú tapasztalásokon keresztül vezet az út, amelyhez a családokkal és a hagyományőrző csoportokkal való partneri kapcsolat kialakítása és fenntartása nyújt megfelelő alapot.  Rajzversenyek, kiállítások szervezésével az alkotó kedv felkeltése és a tehetségek támogatása a célunk az óvodai telephelyek  bevonásával.
A jeles napok, ünnepi szokások közül az egyéni arculatunknak megfelelően kiemelt helyen szerepnek a Mesemaraton–nap (magyar népmese napja) , a Fabrikáló-napok (magyar festészet napja) és a Rímelő-idő (magyar költészet napja). 
2018 szeptemberétől óvodánk a Boldog Óvoda hálózat tagja.
A 2020/21-es nevelési évtől az Erősségközpontú Oktatási Programban veszünk részt.

Csoportjaink

st small 507x507 pad 600x600 f8f8f8

Csillag

Óvónők: Molnárné Magócs Noémi;
Pedagógiai asszisztens: Varga Karolina
Dajka: Borsiné Magócs Renáta
1704432_1

Felhőcske

Óvónők: Pintér Róbertné; Nagy Éva
Dajka: Rácz Katalin
Pedagógiai asszisztensünk:
Járfásné Frák Nikolett Kitti